Çağ

Tarih çağları
Tarih çağları

Çağ kelimesinin ilk anlamı vakit ya da zaman parçası olarak verilebilir.

Kelimenin benzer bir anlamı da kendine özgü bir özellik taşıyan zaman dilimi, dönem ya da devir olarak verilebilir. Tabi tarih biliminde kullanılan Tarih Çağları ya da Yontma Taş Çağı gibi terimler de bu anlamı ifade eden ama artık kalıp haline dönüşmüş olan kelime gruplarıdır.

Kelimenin bir diğer anlamı ise, yine zamanı ifade etmek için kullanılan ama insanlarda ya da hayvanlarda bir iş için ya da bir görev için uygun olunduğunu, elverişli olunduğunu anlatan şekli. Üreme çağı, çocukluk çağı, gençlik çağı gibi.

Hakkında Bilgin

Yorumlar