Budist

Buda heykeli
Buda heykeli

Budizm, farklı kişiler tarafından din ya da felsefe olarak tanımlanan bir inanç biçiminin uygulamalarını gösteren düşünce şekli olarak tanımlanabilir. 25 asırlık bir geçmişe sahip olan din, felsefe ‘Buddha’ kelimesinden türetilmiştir. Buddha ise ‘uyanmış, farkında olan (kişi)’ anlamına gelmektedir. Budist olarak adlandırılan kişiler ise bu öğretiye bağlı bulunan kişiler olarak gösterilebilir.

Dünyada yaklaşık olarak 500 milyon kişi Budist olarak adlandırılmaktadır. Dinin kurucusu, Gautama Buddha veya Buda olarak tanımlanan Siddhartha Gautama, 25-26 yüzyıl önce Nepal’de ya da Hindistan-Nepal sınırında doğduğu düşünülen tarihi bir şahsiyettir. Din ise önce Hint Yarımadası’nda, daha sonra Güneydoğu Asya ve Uzakdoğu bölgelerinde yayılmaya devam etmiştir.

Öğretinin amacı ise yaşamdaki acıların, ıstırapların ve tatminsizliklerin nedenlerini bulmak ve bunları gidermenin yollarını açıklamaktır. Meditasyon yaparak kişinin iç dünyasına bakış atması, reenkarnasyon yani yeniden hayata gelme döngüsüne olan inanç ve karma olarak adlandırılan, neden-sonuç ilişkilerine olan inanç öğretinin temel kavramları olarak gösterilebilir.

Hakkında Bilgin

Yorumlar