Biyoloji

biyolojiBiyoloji, kısa olarak ifade edildiğinde canlıları inceleyen bilim dalı olarak tanımlanabilir. Yunanca yaşam anlamına gelen ‘bios’ sözcüğü ile bilim anlamına gelen ‘logos’ sözcüğünün birleştirilmesi ile türetilmiş bir kelimedir. Bu bilim dalı tüm canlıların yapılarını, görevlerini, tarihteki yerlerini ve üstlendikleri görevleri, onları etkileyen çevresel etkenleri ve dinamik olayları incelemektedir. Dolayısıyla hayatın başlangıcının açıklanması ve sorunsuz şekilde sürdürülmesi gibi önemli konular hakkında da yol gösterici, rota çizici görevini üstlenmiş bulunmaktadır. Bilim dalı tüm dünya okullarında verilen ana dersler arasında bulunmaktadır ve ana bilim dalları arasında yer aldığı kabul edilir. Hatta birçok bilim adamı tarafından, üstlendiği görevin önemi ve yaptığı açıklamaların taşıdığı önem nedeniyle en önemli bilim dalı olarak kabul edilmektedir.

Tarihsel gelişim sürecinde hayvanları inceleyen zooloji, bitkileri inceleyen bilim dalı botanik ve tıp olarak nitelendirilen bilim dalı ayrı birer kategori olarak incelenmişlerdir. Ancak son birkaç yüzyıl içinde kaydedilen gelişmeler sonucunda canlıların bazı ortak özelliklere sahip olduğu fark edilmiş ve bu bilim dallarının hepsi biyoloji başlığı altında yer almaya başlamışlardır. 19. Yüzyıl ve sonrasında bu alt dalların tamamı bu başlık altında yer alan, bu ana bilim dalının kapsadığı konular içinde bulunan dallar olarak kabul edilmeye başlamıştır.

Dolayısıyla isim olarak biyoloji adı altında yer almasa da tarihin ilk çağlarından beri bitkiler, hayvanlar ve insanlar üzerine araştırmalar yapılmıştır. Bu da bilim dalı için kullanılan isim yeni olsa bile, söz konusu disiplinin tarih çağlarının başlangıcına kadar gittiğini göstermektedir. Bitkileri, hayvanları ya da insanları anlamak, açıklamak için yapılan araştırmaların amacı da zaman içinde değişmiştir. Eski çağlarda yapılan araştırmalar canlı varlıklara hükmetmek, kontrol etmek amacını taşıyordu. Oysa günümüzde canlı varlıklar hakkında yapılan çalışmaların amacı, sadece onları anlamak, açıklamak olarak ifade edilebilir. Biyologlar bu araştırmaları canlılara hükmetmek amacı ile değil, onların yaşam koşullarını iyileştirmek ve doğal düzenin en uygun şekli ile devam etmesini sağlamak amacı ile yaparlar. Dolayısıyla disiplinin isminin yanı sıra konulara bakış açısı da (son birkaç yüzyıl içinde) önemli ölçüde değişmiştir.

Hakkında Bilgin

Yorumlar