Astral Seyahat

Astral seyahat, astral beden ya da esiri beden olarak isimlendirilen ve fiziksel beden dışında bulunan, bir şuur bedeni olarak tarif edilen beden ile ve bilincini kaybetmeden dolaşmak ya da farklı deneyimler edinmek olarak tanımlanabilir. Para psikolojide ‘beden dışı deneyim’ anlamına gelmekte olan ‘out-of-body experience (OBE)’ terimiyle, metapsişik olarak isimlendirilen alanda ise ‘şuur projeksiyonu’ adı ile tanımlanır. Konuya hâkim olan kişiler tarafından, astral beden ile esiri beden kavramlarının aynı anlama gelmediği ifade edilmektedir. Esiri bedenin daha erken yaşlarda olgunlaştığı, astral bedenin ise 14 yaş gibi ergenliğe giriş döneminin başlangıcı sayılan bir zamanda olgunlaşmaya başladığı belirtilmektedir. Astral bedenin normalde fiziki bedenden uzaklaşamadığı, ama uyku hali gibi gevşeme durumunun söz konusu olduğu hallerde ‘astral âlem’ olarak isimlendirilen boyutta dolanacak şekilde serbest kaldığı ifade edilir. Bu sırada edinilen tecrübeleri ya da bilgileri ise rüyalar ya da rüyetler halinde insanın beynine taşıdığı ifade edilir. İnsanlar bu deneyimleri ya da bilgileri tam olarak hatırlamasalar da, önsezi ya da ilham olarak isimlendirilen şekillerde ortaya koyarlar.

Astral seyahat olarak isimlendirilen tecrübe sırasında, fiziksel nesnelerin ya da mesafelerin önemli bir engel oluşturmadığı ileri sürülmektedir. Bu deneyimi yaşayan kişilerin iddialarına göre duvarların içinden geçebilmek, çok uzaklara hatta farklı kıtalara seyahat etmek, diğer âlemlerdeki varlıkları görmek mümkün olmaktadır. Bu kişilere göre yaşanılan deneyim sırasında bilinçleri açıktır (öznel bir bilinç durumu) ve maddi dünya ile etkileşime geçebilme, gözlemleyebilme olanağına sahiptirler. Örneğin kaza geçiren ve ağır şekilde yaralanan bir kişi olay esnasında gerçekleşen astral seyahatinde, fiziksel bedeninin kaza anındaki ve yerindeki durumunu dışarıdan gözlemleyebilmektedir. Bu tür deneyimlerin yaşandığına dair hiçbir bilimsel kanıt bulunmamaktadır.

Bilimsel kanıtlar bulunmamasına karşı, araştırmacıların konuya ilgi duyduğu gözlemlenebilir. Örneğin ABD’de Monroe Enstitüsü’nde çalışmalarını sürdüren araştırmacılar, astral seyahat konusunu derinlemesine araştırmaktadırlar. Konu üzerine yaptığı araştırmaları hakkındaki bilgileri ‘Journeys Out of Body’ isimli kitabında aktaran Robert Monroe, konuda ismi sık olarak anılan araştırmacılar arasında bulunmaktadır. Ayrıca dünyadaki farklı parapsikoloji laboratuvarları da araştırmalarını sürdürmektedirler.

Astral seyahat
Astral seyahat

Hakkında Bilgin

Yorumlar