Aşîkâr

Aşîkâr Bu kelime Farsça kökenli bir sıfat olup meydanda, belli, açık, açıkça, besbelli gibi anlamlarda kullanılmaktadır. Nitelediği nesnenin ya da olayın vurguladığı özelliğinin herkes tarafından görülebilecek, anlaşılabilecek bir özellik olduğunu belirtmek amacıyla kullanılmaktadır. Yani bahsedilen durumun çok bariz bir şekilde ortada olduğunu, inkâr etmenin imkânsız olduğunu anlatmaya yarar. Çok sık kullanılan bir kelime değildir ama olayın bariz oluşuna, aleni oluşuna vurgu yapmak için kullanılabilecek güçlü bir sıfattır.

‘Oturduğu yerden ayağa kalksa ve bir adım atsa devrileceği aşikârdı.’

Hakkında Bilgin

Yorumlar